WERTYKAL s.c.
ul. Łąkowa 1
32-080 Zabierzów

kontakt: 604 077 427
szkolenia: 600 947 722
administracja: 604 077 092
przeglądy ŚOI i SSA: 698 496 551
 
biuro: +12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
e – mail: biuro@wertykal.pl

USŁUGI

W swo­jej ofer­cie posia­damy sze­roki zakres usług z takich dzie­dzin jak:

 

 

 

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się ze szczegółami!