WERTYKAL s.c.
ul. Śląska 116
32-080 Zabierzów

tel. +48 12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
kom. 604 077 427
e – mail: biuro@wertykal.pl

Wrzesień — dodatkowe szkolenie GWO Refresher

Uzu­peł­ni­li­śmy kalen­darz o dodat­kowe szko­le­nie GWO Refresher.

 

 

Refre­sher:

  • 19.09 — Wor­king at Heights
  • 20.09 — First Aid i Manual Handling
  • 21.09 — Fire Awareness

 

 

Zapra­szamy ser­decz­nie do kon­taktu po szcze­gó­łowe infor­ma­cje: alicja@wertykal.pl lub pod tele­fo­nem 600 947 722.