Szkolenia GWO w czerwcu | Wertykal – Szkolenia i prace wysokościowe
WERTYKAL s.c.
ul. Śląska 116
32-080 Zabierzów

tel. +48 12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
kom. 604 077 427
e – mail: biuro@wertykal.pl

Szkolenia GWO w czerwcu

Zapra­szamy ser­decz­nie na czerw­cowe szko­le­nia GWO. Roz­kład modułów:

 

Basic (1 ter­min):

 

 • 4–5.06 — First Aid
 • 4.06 — Manual Handling
 • 6–7.06 — Wor­king at Heights
 • 8.06 — Fire Awareness

 

Basic (2 ter­min):

 

 • 25–26.06 — Wor­king at Heights
 • 27.06 — Fire Awareness
 • 28–29.06 — First Aid
 • 28.06 — Manual Handling

 

Refre­sher:

 

 • 18.06 — First Aid + Manual Handling
 • 19.06 — Fire Awareness
 • 20.06 — Wor­king at Heights

 

Zapra­szamy ser­decz­nie do zapi­sów i do kon­taktu pod nume­rem 600 947 722 lub mailowo alicja@wertykal.pl.