WERTYKAL s.c.
ul. Śląska 116
32-080 Zabierzów

tel. +48 12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
kom. 604 077 427
e – mail: biuro@wertykal.pl

Szkolenia GWO — luty

Zapra­szamy ser­decz­nie na szko­le­nia GWO Basic i Refre­sher w lutym.

 

Har­mo­no­gram szko­leń:

 

GWO BASIC:

  • 5–6.02 — First Aid
  • 6.02 — Manual Handling
  • 7–8.02 — Wor­king at Heights
  • 9.02 — Fire Awareness

 

GWO Refre­sher:

  • 14.02 — First Aid
  • 14.02 — Manual Handling
  • 15.02 — Wor­king at Heights
  • 16.02 — Fire Awareness

 

Na szko­le­nia można się zapi­sy­wać mailowo pod adre­sem alicja@wertykal.pl lub tele­fo­nicz­nie 600 947 722. Zapra­szamy!