Dodatkowe szkolenie GWO Refresher w maju | Wertykal – Szkolenia i prace wysokościowe
WERTYKAL s.c.
ul. Śląska 116
32-080 Zabierzów

tel. +48 12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
kom. 604 077 427
e – mail: biuro@wertykal.pl

Dodatkowe szkolenie GWO Refresher w maju

W naszym kalen­da­rzu szko­le­nio­wym poja­wił się dodat­kowy ter­min majowy na szko­le­nie GWO Refer­sher. Roz­kład modułów:

 

Refre­sher

 

  • 28.05. — Fire Awareness
  • 29.05 — First Aid i Manual Handling
  • 30.05 — Wor­king at Heights

 

Ser­decz­nie zapra­szamy do udziału w szko­le­niu! O dostęp­ność miejsc można pytać pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 lub mailowo alicja@wertykal.pl.